Security Rating® dla placówki dyplomatycznej

8 czerwca 2020 TRUSTMAN

Security Rating® dla placówki dyplomatycznej

TRUSTMAN rozpoczął audyt i opracowanie Security Rating® dla jednej z największych placówek dyplomatycznych w Polsce.

W porozumieniu z pracownikami placówki i służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo służby dyplomatycznej zostanie opracowany kompleksowy raport ze stanu bezpieczeństwa oraz szczegółowy zakres rekomendacji do wdrożenia. Usługa Security Rating® pozwoli na precyzyjne określenie poziomu bezpieczeństwa placówki.

Tak specyficzny obiekt wymaga zachowania najwyższych środków bezpieczeństwa i pracy w zgodzie z najlepszymi praktykami światowymi.

, ,