Produkcja

Nasi eksperci zrealizowali projekt audytu bezpieczeństwa dla dwóch zakładów produkcyjnych w Wielkopolsce.

Klient

Czołowy europejski producent urządzeń z materiałów kompozytowych

Cel projektu

Realizacja Audytu Bezpieczeństwa Fizycznego w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w realizacji usług ochrony.

Rezultaty

Dostarczenie (w formie kompleksowego raportu) precyzyjnych wskazań dotyczących nieprawidłowości w formie niebudzącej wątpliwości co do stanu faktycznego usługi. Przedstawiono konkretne rekomendacje ze wskazaniem miejsc szczególnej ekspozycji na ryzyko a także sposobów jego niwelowania.