Infrastruktura krytyczna

Analiza poziomu bezpieczeństwa na płaszczyźnie formalnej, zarządczej i operacyjnej.

Klient

Operator lotniczy o znaczeniu strategicznym

Cel projektu

Realizacja Audytu Bezpieczeństwa Fizycznego w oparciu o funkcjonująca Politykę Bezpieczeństwa firmy.

Rezultaty

Wykonanie rozbudowanych działań operacyjnych i analizy procesów. Opracowanie kompleksowego raportu wskazującego istotne ryzyka wpływające na podstawowa działalność operacyjną spółki, wskazanie krytycznych elementów wynikających z ciągłości działania operacji, rekomendacje w zakresie upraszczania procesów zarządczych w obszarze bezpieczeństwa.