Biurowce

Nasi eksperci zrealizowali projekt optymalizacji kosztów ochrony fizycznej dla portfela siedmiu kluczowych biurowców.

Klient

Globalny zarządca nieruchomości

Cel projektu

Optymalizacja kosztów ochrony fizycznej przy jednoczesnych zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ze względu na obecność kluczowych najemców.

Rezultaty

Wygenerowanie oszczędności w wysokości 1,457 mln zł w skali roku, podniesienie efektywności ochrony fizycznej oraz utrzymanie zarządzalnego poziomu ryzyka – nowy standard umowy na ochronę zabezpieczający interes zleceniodawcy.