Banki, instytucje finansowe

Usługa specjalna w zakresie ochrony kluczowych informacji w banku.

Klient

Bank uniwersalny operujący na terenie całego kraju

Cel projektu

Wsparcie w zakresie oceny bezpieczeństwa przetwarzanych i procesowanych w banku kluczowych informacji, w związku z obawą o ich utratę ze szkodą dla banku.

Rezultaty

Analiza środowiska pod kątem fizycznego i technicznego dostępu do informacji w strategicznych obszarach banku z użyciem unikalnych profesjonalnych narzędzi. Opracowanie i przedstawienie kompleksowego raportu potwierdzającego stan bezpieczeństwa środowiska, w którym przetwarzano informacje – Rekomendacje dotyczące sposobów bezpiecznego postępowania.