Automotive

Outsourcing działu bezpieczeństwa na kilku poziomach zarządzania dla dealerskiej sieci sprzedaży w kilkunastu lokalizacjach w całym kraju.

Klient

Jedna z największych grup motoryzacyjnych w Polsce

Cel projektu

Realizacja audytu bezpieczeństwa w związku z incydentami. Przeprowadzenie kompleksowych procesów zakupowych w obszarze ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych, w tym systemów klucza master. Wsparcie formalno-prawne. Reorganizacja na poziomie zarządczym i proceduralnym, w tym tworzenie regulaminów. Stałe monitorowanie.

Rezultaty

Wdrożenie nowego modelu bezpieczeństwa. Kompleksowe przeprowadzenie procesów zakupowych. Dokonanie odbiorów technicznych i funkcjonalnych. Cykliczne działania kontrolne i monitorowanie.