Health Indicator© – nowa usługa identyfikacji osób potencjalnie zakażonych koronawirusem

24 marca 2020 TRUSTMAN

Health Indicator© – nowa usługa identyfikacji osób potencjalnie zakażonych koronawirusem

Health Indicator© to kompleksowy proces identyfikacji temperatury ciała i ochrony pracowników: od opracowania odpowiednich procedur bezpieczeństwa, przez instalację i pełen serwis profesjonalnego systemu termowizyjnego, po szkolenia i kontrolę pracy pracowników ochrony i/lub recepcji.

PROCEDURY
Niezbędnym elementem zadziałania procesu identyfikacji temperatury i ochrony pracowników są profesjonalnie przygotowane procedury. Zakładają one zrozumiałe schematy działania wyznaczonych osób w przypadku wykrycia osoby chorej. Istotne jest także poinformowanie pracowników o prowadzonych działaniach, aby nie wywoływały one nieuzasadnionego niepokoju.

IDENTYFIKACJA
Bezbłędna identyfikacja osoby z podwyższoną temperaturą jest kluczowym elementem działania procesu. Składa się ona z dwóch etapów: automatycznej detekcji przez profesjonalne kamery temowizyjne (bispektralne) oraz bezdotykowej weryfikacji pomiaru dokonywanej przez wyznaczoną osobę.

DZIAŁANIE
Po wykryciu pracownika z gorączką wyznaczona osoba (np. pracownik ochrony lub recepcji) musi podjąć odpowiednie działania: umieścić chorego we wcześniej przygotowanym pomieszczeniu izolacji, powiadomić odpowiednie służby i przekazać chorą osobę służbom medycznym. Niezbędne jest zatem odpowiednie przygotowanie i przeszkolenie osób podejmujących takie działania.

 

 

Trustman oferuje usługę w prostym modelu SaaS (Security as a Service), co pozwala uniknąć konieczności zakupu drogiego sprzętu.

Health Indicator© obejmuje:

  • opracowanie niezbędnych procedur i regulaminów
  • dobór i instalację profesjonalnego systemu wizyjnego (w tym kamera termowizyjna bispektralna)
  • przeglądy i serwisowanie systemu przez czas obowiązywania umowy
  • pełną obsługę serwisową – zapewnienie ciągłości działania i dostępności
  • szkolenia dla pracowników ochrony i/lub recepcji
  • kontrole przestrzegania procedur
  • monitorowanie działania systemu
  • telefon alarmowy 24h
  • pełną mobilność rozwiązania i możliwość szybkiej relokacji

 


Pracodawcy powinni dbać o zapewnienie ciągłości działania w trudnych warunkach masowej kwarantanny i zalecanej izolacji domowej obywateli. Powinni także przygotować się do nowej rzeczywistości po opanowaniu epidemii. Według wielu ekspertów zagrożenie sanitarno-epidemiczne zostanie z nami na długo.

Dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki pracy jest jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy (art. 207 k.p.). W opinii światowych kancelarii prawnych pracodawca ma nie tylko możliwość niedopuszczenia lub odsunięcia od pracy pracownika, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie zakażenia koronawirusem, ale również powinien podjąć szereg dodatkowych czynności prewencyjnych.

 

Więcej informacji o usłudze Health Indicator©: info@trustman.pl

 

 

, , , , , ,