Dlaczego outsourcing funkcji bezpieczeństwa jest korzystniejszy niż zatrudnienie Security Managera

2 kwietnia 2020
2 kwietnia 2020 TRUSTMAN

Dlaczego outsourcing funkcji bezpieczeństwa jest korzystniejszy niż zatrudnienie Security Managera

Nie jest możliwe, by jedna osoba miała kompetencje całego zespołu – dyrygent nigdy nie zagra za całą orkiestrę.

Skuteczny Security Manager (menedżer bezpieczeństwa) musiałby mieć kompetencje w zakresie: ochrony fizycznej, zabezpieczeń technicznych, zapobiegania stratom, polityki bezpieczeństwa biznesu, ciągłości działania (BCP), zarządzania jakością (KPI), zarządzania kryzysowego, audytu bezpieczeństwa, nowych technologii, kwestii proceduralnych i prawnych oraz wielu innych kompetencji twardych i miękkich…
Osób, które dysponują tak szerokimi kompetencjami, nie ma i prawdopodobnie nigdy nie będzie ani na polskim, ani globalnym rynku security.

Outsourcing security (funkcji bezpieczeństwa) to przede wszystkim:

  1. Zespół ekspertów branżowych – dostęp do wąskiej wiedzy ekspertów w różnych obszarach, know-how i benchmarku.
  2. Skuteczne zarządzanie projektami – korzystanie z najnowszych osiągnięć z dziedziny technologii, zarządzania i organizacji pracy.
  3. Efektywność operacyjna – wzrost efektywności i optymalizacja procesów poprzez dostęp do wiedzy i skutecznych narzędzi wspierających.
  4. Elastyczność – możliwość relokacji i dopasowania zasobów do bieżącej sytuacji, łatwość zarządzania relacją biznesową.
  5. Poprawa jakości – szybkie efekty w przypadku dużych potrzeb, możliwość korzystania z innowacyjnych rozwiązań.
  6. Optymalizacja kosztów – redukcja kosztów i lepsza kontrola. Model outsourcingu funkcji bezpieczństwa jest tańszy niż utrzymanie w firmie całego działu, zespołu czy nawet pojedynczego pracownika, następuje więc uwolnienie kapitału do innych celów.
  7. Odpowiedzialność – precyzyjne uzgodnienia formalne i kontraktowe w zakresie czasu i zakresu, do tego reputacja po stronie firmy outsourcingowej.
  8. Oszczędność czasu – uwolnienie zasobów i koncentracja na najważniejszych celach.

Outsourcing funkcji bezpieczeństwa, w odróżnieniu od klasycznego modelu, korzysta z całej wiedzy zgromadzonej w firmie, z firmowych baz danych oraz z porad i wsparcia innych ekspertów, co stanowi ciekawą alternatywę dla standardowego podejścia. Dodatkowo w odniesieniu do aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z koronawirusem (COVID-19), zalety wynikające z outsourcingu wydają się jeszcze bardziej istotne.

, ,