Bezdotykowy pomiar temperatury w Galeriach Handlowych

24 kwietnia 2020
Posted in Trustman
24 kwietnia 2020 TRUSTMAN

Bezdotykowy pomiar temperatury w Galeriach Handlowych

Pomiar temperatury ciała klientów w galeriach handlowych ma być  jednym z warunków ich otwarcia. Rozwiązaniem dla właścicieli i zarządców zarówno małych centrów, jak i wielkich galerii jest Health Indicator©. Zapewnimy wdrożenie odpowiednich systemów i procedur, a abonamentowy system SaaS (Security as a Service) pozwoli uniknąć zakupu drogich kamer.

Health Indicator© to kompleksowy proces identyfikacji temperatury ciała i ochrony klientów: od opracowania odpowiednich procedur bezpieczeństwa, przez instalację i pełen serwis profesjonalnego systemu termowizyjnego, po szkolenia i kontrolę pracy pracowników ochrony i/lub recepcji. Wszystko zgodnie z obowiązującym prawem (współpracujemy z renomowaną globalną kancelarią prawną) i dobrymi praktykami, które sprawdziły się w wielu krajach na świecie.

PROCEDURY
Niezbędnym elementem zadziałania procesu identyfikacji temperatury i ochrony pracowników są profesjonalnie przygotowane procedury. Zakładają one zrozumiałe schematy działania wyznaczonych osób w przypadku wykrycia osoby potencjalnie zakażonej. Istotne jest także poinformowanie klientów o prowadzonych działaniach, aby nie wywoływały one nieuzasadnionego niepokoju.

IDENTYFIKACJA
Bezbłędna identyfikacja osoby z podwyższoną temperaturą jest kluczowym elementem działania procesu. Składa się ona z dwóch etapów: automatycznej detekcji przez profesjonalne kamery temowizyjne (bispektralne) oraz bezdotykowej weryfikacji pomiaru dokonywanej przez wyznaczoną osobę.

DZIAŁANIE
Po wykryciu pracownika z gorączką wyznaczona osoba (np. pracownik ochrony lub recepcji) musi podjąć odpowiednie działania: umieścić osobę we wcześniej przygotowanym pomieszczeniu izolacji i powiadomić odpowiednie służby medyczne. Niezbędne jest zatem odpowiednie przygotowanie i przeszkolenie osób podejmujących takie działania.

 

 

Trustman oferuje usługę w prostym modelu SaaS (Security as a Service), co pozwala uniknąć konieczności zakupu drogiego sprzętu.

Health Indicator© obejmuje:

  • opracowanie niezbędnych procedur
  • pomoc w opracowaniu regulaminów i uzyskaniu rzetelnego wsparcia prawnego
  • dobór i instalację profesjonalnego systemu wizyjnego (w tym kamera termowizyjna bispektralna)
  • przeglądy i serwisowanie systemu przez czas obowiązywania umowy
  • pełną obsługę serwisową – zapewnienie ciągłości działania i dostępności
  • szkolenia dla pracowników ochrony i/lub recepcji
  • kontrole przestrzegania procedur
  • monitorowanie działania systemu
  • telefon alarmowy 24h
  • pełną mobilność rozwiązania i możliwość szybkiej relokacji

 


Dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki jest jednym z najważniejszych obowiązków właścicieli i zarządców galerii handlowych. W opinii światowych kancelarii prawnych powinni oni podjąć szereg czynności prewencyjnych.

 

Więcej informacji o usłudze Health Indicator©: info@trustman.pl

, , ,