Jak zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem

20 marca 2020
Posted in Trustman
20 marca 2020 TRUSTMAN

Jak zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem

Ważne zasady, dzięki którym możesz uchronić siebie i otoczenie.
 1. Zachowaj bezpieczną odległość (rekomendowane 1-1,5 m ) między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
 2. Nie podawaj ręki i nie całuj się na powitanie.
 3. Promuj w miarę możliwości kontakt z pracownikami, klientami, dostawcami i interesariuszami za pomocą urządzeń teleinformatycznych.
 4. Wspieraj i promuj dokonywanie płatności bezgotówkowych.
 5. Pamiętaj o regularnym i dokładnym myciu rąk, wodą z mydłem lub zdezynfekowanie dłoni środkiem na bazie alkoholu.
 6. Sprawdź, czy osoby przebywające w Twojej firmie, biurze, etc, mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 7. Umieść dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach, upewnij się, że dozowniki są regularnie napełniane.
 8. Wywieś w widocznym miejscu informacje jak poprawnie i skutecznie myć ręce.
 9. Przeprowadź szkolenia, instruktaże (on-line) personelu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 10. Unikaj dotykania okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 11. Przyciski w windzie wciskaj np. kluczem.
 12. Nie dotykaj poręczy i klamek. Drzwi otwieraj łokciem. 
 13. Stosuj odpowiednie zasady podczas kaszlu lub kichania- zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Natychmiast wyrzuć chusteczkę do kosza i umyj ręce.
 14. Zapewnij, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne. Powierzchnie takie jak biurka, lady i stoły, klamki, włączniki, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) powinny być regularnie czyszczone środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem, wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane.
 15. Jeżeli to możliwe ZOSTAŃ W DOMU.

, ,