NEW SECURITY CONCEPT ®

Doświadczeni doradcy TRUSTMAN prezentują nowe podejście do bezpieczeństwa z poziomu zarządzania organizacją.

Zarządzanie Bezpieczeństwem

Planowanie i strategia, model zarządzania, analiza ryzyka, plany ciągłości działania, zapobieganie stratom, outsourcing funkcji bezpieczeństwa.

Optymalizacja Kosztów

Przegląd i redukcja kosztów ochrony fizycznej. Ocena zasadności inwestycji w zakresie zabezpieczeń technicznych.

Procesy Zakupowe

Wsparcie procesu zakupowego: przedmiot zamówienia, negocjacje, wybór dostawcy, umowa, wdrożenie.

Emergency Response®

Reagowanie na incydenty. Wsparcie w sytuacji kryzysowej. Postępowanie wyjaśniające. Plany naprawcze.

Audyt Bezpieczeństwa

Analiza poziomu bezpieczeństwa organizacji na płaszczyźnie formalnej, zarządczej i operacyjnej.

Security Rating®

Ocena poziomu bezpieczeństwa organizacji oparta na autorskiej metodologii. Benchmark rynkowy.

Walka z COVID-19

Health Indicator© – nowa usługa identyfikacji osób potencjalnie zakażonych koronawirusem

Kompleksowy proces identyfikacji temperatury ciała i ochrony pracowników: od opracowania odpowiednich procedur bezpieczeństwa, przez instalację i pełen serwis profesjonalnego systemu termowizyjnego, po szkolenia i kontrolę pracy pracowników ochrony i/lub recepcji.
Usługa w prostym modelu SaaS (Security as a Service), bez konieczności zakupu drogiego sprzętu.

Dowiedz się więcej

NEW SECURITY CONCEPT ®
Bezpieczeństwo to proces, który wspiera działalność operacyjną organizacji i ma na nią realny wpływ.

JAK DZIAŁAMY?

Pracujemy na podstawie autorskiej metodologii opracowanej na bazie wieloletnich doświadczeń popartych gruntowną wiedzą.
Zapewniamy elastyczny model współpracy, oszczędność czasu, optymalizację kosztów i wzrost efektywności procesów biznesowych.

ANALIZA

RAPORT

WDROŻENIE

MONITOROWANIE

Niezależność • Autorska metodologia • Skuteczne rozwiązania • Zwrot z inwestycji

CASE STUDY

ZAUFALI NAM

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Zapraszamy do kontaktu w sprawie naszych produktów i usług.

Trustman Sp. z o.o.
Aura Sky Offices
ul. M. Rodziewiczówny 1 lok. 801, 04-187 Warszawa
KRS: 0000635714 / NIP: PL1132917428

PLN: PL 84 1140 2004 0000 3002 7922 7610
EUR: PL 68 1140 2004 0000 3512 0968 3469

Copyright © 2021 Trustman Sp. z o.o.